W ramach usług księgowych dla Przedsiębiorstw oferuję:

 
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • Prowadzenie ewidencji księgowej:
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
  • Ewidencja Przychodu (Ryczałt, Karta podatkowa)
 • Kontrolę dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji handlowych z UE, Import, Eksport
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, a także wyposażenia
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do US
 • Generowanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Rozliczenia z ZUS i US
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich Przedsiębiorcy